Obzornik za matematiko in fiziko

Kolofon


Obzornik za matematiko in fiziko | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Arhiv revij: 

Podatki o reviji

ISSN 0473–7466
UDK 51 + 52 + 53

Obzornik za matematiko in fiziko je glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in osrednja slovenska znanstvena in strokonva revija s področja matematike in fizike. Prva številka revije je izšla že leta 1951. Revija izhaja praviloma vsak drugi mesec.

Uredništvo

Naslov uredništva:   Obzornik za matematiko in fiziko
DMFA–založništvo
Jadranska ulica 19, p.p. 2964
1001 Ljubljana
Telefon: (01) 4766 553
Telefaks: (01) 4232 460, 2517 281
Internet: http://www.obzornik.si/
Elektronska pošta:   info@dmfa-zaloznistvo.si

Naročnine

Transakcijski račun:   03100–1000018787
Devizna nakazila: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
SWIFT (BIC): SKBASI2X
IBAN: SI56 0310 0100 0018 787

Uredniški odbor

Mirko Dobovišek
Irena Drevenšek Olenik
Damjan Kobal
Peter Legiša (glavni urednik)
Aleš Mohorič (urednik za fiziko)
Petar Pavešić
Marko Razpet
Nada Razpet
Sašo Strle (urednik za matematiko in odgovorni urednik)
Peter Šemrl
Matjaž Zaveršnik (tehnični urednik)

Obzornik na Internetu

Spletne strani revije Obzornik za matematiko in fiziko sta pripravila Vladimir Bensa in Monika Testen, vzdržuje jih Tadeja Šekoranja. Strani še niso v celoti dokončane, postopno jih dopolnjujemo s podatki o posameznih izdajah ter elektronskimi verzijami člankov in izvlečkov.

Če opazite na teh straneh kakšno napako ali pomanjkljivost, vas prosimo, da nam to sporočite. Skupaj jo bomo lahko hitreje odpravili. Za pomoč se vam vnaprej lepo zahvaljujemo. Ravno tako so dobrodošli vaši predlogi in nasveti za izboljšanje vsebine strani.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: