Obzornik za matematiko in fiziko


Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Arhiv revij: 

Izšla je prva številka letnika 63

Številka 1, JANUAR 2016, strani 1–40

OMF 63(2016) 1

Vsebina

Članki
Šola
Vesti
Nove knjige

Contents

Articles
School
News
New books


Ilustrirana KRATKA ZGODOVINA ČASA

Cenik: OMF letnik 63 (2016)

letna članarina DMFA Slovenije Pristopi k društvu! 24,00 EUR
letna članarina DMFA Slovenije za druge družinske člane in študente 12,00 EUR
63letna naročnina za ustanove Naročilo revije 35,00 EUR
letna naročnina za tujino 40,00 EUR
posamezna številka revije 3,19 EUR 3,99 EUR
stara številka revije 1,99 EUR 2,49 EUR
SK1stvarno kazalo za letnike 1–15 (1951–1968) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK2stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 16–30 (1969–1983) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK3stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 31–50 (1984–2003) 3,19 EUR 3,99 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003–2016. Zadnji popravek strani dne 17. maja 2016.