Obzornik za matematiko in fiziko


Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Arhiv revij: 

V naslednjih številkah preberite:

Članki

Izšla je šesta številka letnika 66

Številka 6, NOVEMBER 2019, strani 201–240

OMF 66(2019) 6

Vsebina

Članki
Nove knjige
Vesti

Contents

Articles
New books
News


Ilustrirana KRATKA ZGODOVINA ČASA

Cenik: OMF letnik 66 (2019)

letna članarina DMFA Slovenije Pristopi k društvu! 24,00 EUR
letna članarina DMFA Slovenije za druge družinske člane in študente 12,00 EUR
66letna naročnina za ustanove Naročilo revije 35,00 EUR
letna naročnina za tujino 40,00 EUR
posamezna številka revije 3,19 EUR 3,99 EUR
stara številka revije 1,99 EUR 2,49 EUR
SK1stvarno kazalo za letnike 1–15 (1951–1968) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK2stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 16–30 (1969–1983) 1,00 EUR 1,25 EUR
SK3stvarno in abecedno avtorsko kazalo za letnike 31–50 (1984–2003) 3,19 EUR 3,99 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: