Obzornik za matematiko in fiziko


Kolofon | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Arhiv revij: 

Izšla je četrta številka letnika 70

Številka 4, DECEMBER 2023, strani 121–160

OMF 70(2023) 4

Vsebina

PDF PDF
Članki
Nove knjige
Vesti

Contents

Articles
New books
News


Cenik: OMF letnik 70 (2023)

letna članarina DMFA Slovenije Pristopi k društvu! 25,00 EUR
70letna naročnina za ustanove Naročilo revije 30,00 EUR
letna naročnina za tujino 35,00 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Vse cene vključujejo DDV.


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: